x

Aktualności

Nowy projekt do konsultacji
2018-02-16 | Informacje
Nowy projekt do konsultacji
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został „Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji...
Nowy projekt do konsultacji
2018-02-16 | Informacje
Nowy projekt do konsultacji
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został "Rządowy projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i pokrewnymi”https://krdp.pl/akty.php/akt/928Termin na konsultacje upływa 26 lutego...
Nowy projekt do konsultacji
2018-02-02 | Informacje
Nowy projekt do konsultacji
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został „Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym,...
Nowe projekty do konsultacji
2018-01-31 | Informacje
Nowe projekty do konsultacji
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczone zostały1.  „Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw”https://krdp.pl/akty.php/akt/9232 . „Projekt...
Aktualizacja danych
2018-01-24 | Informacje
Aktualizacja danych
Szanowni PaństwoDoradcy Podatkowi,Uprzejmie przypominam, iż zgodnie z art. 7 ust. 7 ustawy o doradztwie podatkowym, doradca podatkowy ma obowiązek zawiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych o każdorazowej zmianie swoich danych. W związku z tym...
Nowy projekt do konsultacji
2018-01-22 | Informacje
Nowy projekt do konsultacji
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został „Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za...
Nowy projekt do konsultacji
2018-01-09 | Informacje
Nowy projekt do konsultacji
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został „Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń...
Nowy projekt do konsultacji
2018-01-09 | Informacje
Nowy projekt do konsultacji
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został "Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie właściwości organów...
Nowy projekt do konsultacji
2017-12-19 | Informacje
Nowy projekt do konsultacji
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został „Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach”https://krdp.pl/akty.php/akt/915Termin na konsultacje upływa...
Nowy projekt do konsultacji
2017-12-18 | Informacje
Nowy projekt do konsultacji
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został „Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w...
Nowe projekty do konsultacji
2017-12-15 | Informacje
Nowe projekty do konsultacji
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony zostały:1. „Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (przedstawiciel wnioskodawców poseł Michał...
Nowy projekt do konsultacji
2017-11-30 | Informacje
Nowy projekt do konsultacji
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został "Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług”https://krdp.pl/akty.php/akt/908Termin na konsultacje upływa 14 grudnia 2017 r.Prosimy o...
Nowy projekt do konsultacji
2017-11-27 | Informacje
Nowy projekt do konsultacji
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został Projekt ustawy o przekazaniu środków finansowych na pomoc medyczną dzieciom z Syrii z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok...
Nowy projekt do konsultacji
2017-11-21 | Informacje
Nowy projekt do konsultacji
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został „Projekt Stanowiska Rządu RP dotyczący wniosku Komisji Europejskiej COM(2017) 536 wraz z wnioskiem dot. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady...
Nowy projekt do konsultacji
2017-11-17 | Informacje
Nowy projekt do konsultacji
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychhttps://krdp.pl/akty.php/akt/905Termin na konsultacje upływa 01 grudnia 2017...

Kontakt

tel.: (058) 321 72 80, (058) 321 72 81
Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Szymanowskiego 2 lok.5.09
80-280 Gdańsk

tel. (058) 321 72 80, (058) 321 72 81
fax. (058) 321 72 80

x
x