x

Aktualności

Nowy projekt do konsultacji
2017-10-23 | Informacje
Nowy projekt do konsultacji
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został „Projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji (UD 308)".https://krdp.pl/akty.php/akt/902Termin na konsultacje upływa 27 października 2017...
Nowy projekt do konsultacji
2017-10-19 | Informacje
Nowy projekt do konsultacji
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został "Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku...
Walne Zgromadzenie Pomorskiego Oddziału KIDP
2017-10-19 | Informacje
Walne Zgromadzenie Pomorskiego Oddziału KIDP
 Zarząd Pomorskiego Oddziału KIDP informuje, że na dzień 08 listopada 2017 r. zostało zwołaneWalne Zgromadzenie Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców PodatkowychMiejsce: Focus Hotel Premium Gdańsk, ul. Nad Stawem 5,...
Nowy projekt do konsultacji
2017-10-16 | Informacje
Nowy projekt do konsultacji
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.https://krdp.pl/akty.php/akt/900Termin na konsultacje upływa 27 października 2017 r.Prosimy o...
Nowe projekty do konsultacji
2017-10-13 | Informacje
Nowe projekty do konsultacji
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych zostały umieszczone następujące projekty: 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przedstawiciel wnioskodawców Błażej...
Nowy projekt do konsultacji
2017-10-11 | Informacje
Nowy projekt do konsultacji
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został projekt ustawy o stałym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne,...
Nowy projekt do konsultacji
2017-10-11 | Informacje
Nowy projekt do konsultacji
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został projekt ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węglahttps://krdp.pl/akty.php/akt/895Termin na konsultacje upływa 24...
Nowy projekt do konsultacji
2017-10-06 | Informacje
Nowy projekt do konsultacji
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnychhttps://krdp.pl/akty.php/akt/894Termin na konsultacje...
Nowy projekt do konsultacji
2017-10-02 | Informacje
Nowy projekt do konsultacji
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (UD...
Nowy projekt do konsultacji
2017-09-29 | Informacje
Nowy projekt do konsultacji
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (UA34)https://krdp.pl/akty.php/akt/892Termin na konsultacje upływa...
Nowy projekt do konsultacji
2017-09-25 | Informacje
Nowy projekt do konsultacji
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji...
Nowy projekt do konsultacji
2017-09-25 | Informacje
Nowy projekt do konsultacji
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie trybu udzielania oraz rozliczania zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków...
Nowy projekt do konsultacji
2017-09-20 | Informacje
Nowy projekt do konsultacji
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (UA33)https://krdp.pl/akty.php/akt/889Termin na konsultacje upływa 19...
Nowy projekt do konsultacji
2017-09-20 | Informacje
Nowy projekt do konsultacji
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został projekt ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (UA32)”https://krdp.pl/akty.php/akt/888Termin na konsultacje upływa 19 października 2017 r.Prosimy...
Nowy projekt do konsultacji
2017-09-20 | Informacje
Nowy projekt do konsultacji
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarachhttps://krdp.pl/akty.php/akt/887Termin na konsultacje upływa 09...

Kontakt

tel.: (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Szymanowskiego 2 lok. 5.09
80-280 Gdańsk

tel. (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
fax. (58) 321 72 80

x
x