x

Aktualności

Nowy projekt do konsultacji
2017-09-05 | Informacje
Nowy projekt do konsultacji
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw.https://krdp.pl/akty.php/akt/885Termin na konsultacje upływa 15...
Nowy projekt do konsultacji
2017-08-30 | Informacje
Nowy projekt do konsultacji
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został projekt ustawy o zasadach badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w podmiotach sektora...
Nowy projekt do konsultacji
2017-08-28 | Informacje
Nowy projekt do konsultacji
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i...
Nowy projekt do konsultacji
2017-08-25 | Informacje
Nowy projekt do konsultacji
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został projekt rozporządzenia w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załączonych...
Nowy projekt do konsultacji
2017-08-23 | Informacje
Nowy projekt do konsultacji
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został Projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o...
Nowy projekt do konsultacji
2017-08-23 | Informacje
Nowy projekt do konsultacji
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Iwona...
Nowy projekt do konsultacji
2017-08-08 | Informacje
Nowy projekt do konsultacji
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został następujący akt prawny:Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy...
Nowy projekt do konsultacji
2017-07-24 | Informacje
Nowy projekt do konsultacji
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.https://krdp.pl/akty.php/akt/876Termin na konsultacje upływa 04 sierpnia 2017...
Nowy projekt do konsultacji
2017-07-20 | Informacje
Nowy projekt do konsultacji
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (UD190).https://krdp.pl/akty.php/akt/875Termin na konsultacje upływa 18 sierpień 2017...
Nowy projekt do konsultacji
2017-07-18 | Egzaminy
Nowy projekt do konsultacji
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw https://krdp.pl/akty.php/akt/874Termin...
Nowy projekt do konsultacji
2017-07-18 | Informacje
Nowy projekt do konsultacji
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Paulina...
Nowy projekt do konsultacji
2017-07-14 | Informacje
Nowy projekt do konsultacji
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku...
Nowe konsultacje podatkowe
2017-07-14 | Informacje
Nowe konsultacje podatkowe
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczone zostało zawiadomienie o konsultacjach podatkowych w sprawie zmian technicznych oraz rozbudowy schemy JPK_VAT.https://krdp.pl/akty.php/akt/870Termin na konsultacje...
Nowy projekt do konsultacji
2017-07-11 | Informacje
Nowy projekt do konsultacji
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Jakub...
Nowy projekt do konsultacji
2017-07-06 | Informacje
Nowy projekt do konsultacji
Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Administracji...

Kontakt

tel.: (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Szymanowskiego 2 lok. 5.09
80-280 Gdańsk

tel. (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
fax. (58) 321 72 80

x
x