x

Aktualność: Nowy projekt do konsultacji

Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został „Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie”

https://krdp.pl/akty.php/akt/914

Termin na konsultacje upływa 19 grudnia 2017 r.

Prosimy o zgłaszanie uwag do konsultowanych projektów, w szczególności przez stronę internetową KIDP. 

DATA PUBLIKACJI: 2017-12-18 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Szymanowskiego 2 lok. 5.09
80-280 Gdańsk

tel. (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
fax. (58) 321 72 80

x
x