Aktualność: Nowy projekt do konsultacji

Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został „Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane”

https://krdp.pl/akty.php/akt/922

Termin na konsultacje upływa 23 stycznia 2018 r.

Prosimy o zgłaszanie uwag do konsultowanych projektów, w szczególności przez stronę internetową KIDP. 

DATA PUBLIKACJI: 2018-01-22 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Szymanowskiego 2 lok. 5.09
80-280 Gdańsk

tel. (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
fax. (58) 321 72 80

x
x