Aktualność: Komunikat RODO

Komunikat z dnia 10.04.2018 r.
Zarządu Pomorskiego Oddziału
Krajowej Izby Doradców Podatkowych
w Gdańsku

Koleżanki i Koledzy odpowiadając na liczne pytania dotyczące zasad wdrażania przepisów RODO uprzejmie informuję :

V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych podjął w dniu 14 stycznia 2018 r. Uchwałę nr  93/2018 w sprawie upoważnienia Krajowej Rady Doradców Podatkowych do opracowania, zatwierdzenia i przyjęcia Zatwierdzonego Kodeksu Postępowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w sprawie ochrony danych osobowych. Zgodnie z treścią tej uchwały ma zostać opracowany do dnia 31 grudnia 2018 r. wspomniany wyżej Kodeks. 
Jednocześnie Krajowa Rada Doradców Podatkowych została zobowiązana do działań informacyjnych w sposób zapewniający członkom Izby dostosowanie postanowień RODO do dnia 25 maja 2018 r.  
W celu realizacji tej uchwały Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołała Komisję ds. opracowania Kodeksu Postępowania KIDP w zakresie danych osobowych. Przewodniczący Komisji kol. Bartosz Kubista  przesłał w dniu 05.04.br do Regionalnych Oddziałów KIDP pismo informacyjne. Jak wynika z tego pisma do dnia 20 kwietnia br. zostanie opracowany  informator w sprawie RODO.

Zarząd Pomorskiego Oddziału KIDP zobowiązuje się do monitorowania terminu opracowania  informatora tak byście Państwo z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym otrzymali stosowne materiały.

W załączeniu pismo Przewodniczącego w/w Komisji oraz uchwała nr 93/2018 z dnia 14 stycznia 2018 V Zjazdu KIDP . 

Za Zarząd PO KIDP
Przewodniczący Zarządu
Lech Feder

DATA PUBLIKACJI: 2018-04-26 + pozostałe aktualności
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Szymanowskiego 2 lok. 5.09
80-280 Gdańsk

tel. (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
fax. (58) 321 72 80

x
x