Aktualność: Nowe projekty do konsultacji

Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony zostały umieszczone:

1. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Jerzy Meysztowicz)

https://krdp.pl/akty.php/akt/952

2. Autopoprawka do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

https://krdp.pl/akty.php/akt/950


3. Rządowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych

https://krdp.pl/akty.php/akt/949


Termin na konsultacje w/w projektów upływa 30 kwietnia 2018 r.

Prosimy o zgłaszanie uwag do konsultowanych projektów, w szczególności przez stronę internetową KIDP. 

DATA PUBLIKACJI: 2018-04-17 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Szymanowskiego 2 lok. 5.09
80-280 Gdańsk

tel. (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
fax. (58) 321 72 80

x
x