Zarząd Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
serdecznie zaprasza Koleżanki i Kolegów
do wzięcia udziału w akcji
„Dzień Doradcy Podatkowego dniem dla Przedsiębiorcy”


Zarząd Pomorskiego Oddziału KIDP podjął decyzję o przeprowadzeniu w dniu 11 maja 2018 r.  akcji „Dzień Doradcy Podatkowego dniem dla Przedsiębiorcy”, która w tym roku będzie przebiegała pod hasłem „Przedsiębiorco rozpoczynasz działalność gospodarczą, zapytaj doradcę podatkowego jaką wybrać formę opodatkowania”.

Głównym jej celem jest upowszechnianie wiedzy o podatkach wśród przedstawicieli małego i średniego biznesu. W ramach tego wydarzenia  doradcy podatkowi będą udzielać porad osobom planującym rozpoczęcie prowadzenie działalności gospodarczej. Porady te dotyczyłyby min. wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania, wskazaniu konsekwencji podatkowych zawieranych umów oraz wielu innych zagadnień, które pojawiają się przy zakładaniu firmy. Będą udzielać także innych porad z zakresu prawa podatkowego.

Akcja „Dzień Doradcy Podatkowego dniem dla Przedsiębiorcy”  będzie przeprowadzona w dniu 11 maja 2018 r. w godzin 10 -14  w następujących lokalizacjach:

* Urząd Miejski w Gdańsku Zespół Obsługi Mieszkańców nr 1 adres : ul.  Partyzantów 74, Gdańsk
* Urząd Miejski w Kartuzach adres: ul. Józefa Hallera 1, Kartuzy;
*Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości adres: ul. 10 Lutego 24, Gdynia;
*Agencja Rozwoju Pomorza S.A. adres: Al. Grunwaldzka 472d, Gdańsk; 

Jednocześnie informuję, iż trwają rozmowy nt. przeprowadzenia tej akcji także w Słupsku.

Zwracam się zatem do Kolegów i Koleżanek o wsparcie niniejszej akcji poprzez zgłoszenie swojej gotowości do udzielania porad w ramach tej akcji, w dogodnej dla Państwa lokalizacji. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres pomorski@kidp.pl .

Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z ogromnym odzewem, a tym samym będzie  cennym wkładem w wzmacnianie wizerunku  doradcy podatkowego w Regionie Pomorskim.

Za Zarząd PO KIDP
Przewodniczący Zarządu
Lech Feder

DATA PUBLIKACJI: 2018-05-07 + pozostałe aktualności