» O nas
» Zarząd Oddziału
» Przedstawiciele Pomorskiego Oddziału w Organach KIDP
» Krajowa Rada Doradców Podatkowych
» Wyższy Sąd Dyscyplinarny
» Krajowa Komisja Rewizyjna
» Sąd Dyscyplinarny
» Uchwały Zarządu
» Pomorski Oddział Zamiejscowy Sądu Dyscyplinarnego KIDP
» Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP
» Komisje Pomorskiego Oddziału KIDP
» Komisja ds. Szkoleń i Integracji Pomorskiego Oddziału KIDP
» Komisja ds. Promocji Zawodu Pomorskiego Oddziału KIDP
» Komisja Ofert Pomorskiego Oddziału KIDP
» Dla Doradcy
» Praktyki
» Szkolenia
» Planowane szkolenia w Pomorskim Oddziale KIDP
» Kontakt
» Promocja zawodu
» Współpraca z Gminą Miasta Gdynia
» Start Biznes
» Dzień Doradcy Podatkowego dniem dla Przedsiębiorcy
» Współpraca z Gminą Miasta Gdańsk
» Kluby PO KIDP
» Klub Dyskusyjny Doradców Podatkowych przy PO KIDP
» Klub Integracyjny Doradców Podatkowych przy PO KIDP
» Gruzja - Baśniowy Kraj _termin wyjazdu 05.10.2018 r. -13.10.2018 r.
» Klub Integracyjny Doradców Podatkowych przy PO KIDP - podstawowe informacje
» Prawo
» Prawo korporacyjne
» Statut Krajowej Izby Doradców Podatkowych - tekst jednolity
» Zasady etyki doradców podatkowych
» Uchwała w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych
» Uchwała w sprawie wysokości składek członkowskich
» Regulamin organizacyjny Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych
» Regulamin działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych
» Uchwała w sprawie koncepcji działań komunikacyjnych dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2014-2017
» Uchwała w sprawie powołania Funduszu restrukturyzacyjnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych
» Uchwała w sprawie Regulaminu postępowania rozjemczego
» Instrukcja ewidencjonowania punktów z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez doradców podatkowych
» Uchwała w sprawie programu działań Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2018-2021
» Prawo powszechne
» Ogłoszenia drobne
» Kapituła
» Aktualności
» Galerie
» Pliki do pobrania