x

Szczegóły szkolenia / imprezy

Szkolenie PO KIDP 15 stycznia 2018 r. "Zamknięcie bilansu 2017 r."
Kategoria: Zamknięcie bilansu 2017 r.
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 6.0
Zgłoszenia: 47 / 50
Koszty:  180.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
300.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
300.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-01-15
Data zakończenia: 2018-01-15
Organizotor:  Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Zarząd Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
serdecznie zaprasza Koleżanki i Kolegów 
na kolejne szkolenie


Termin: 15 stycznia 2018 rok (poniedziałek), godz. 10:00 – 16:00

Miejsce: Focus Hotel Premium Gdańsk, ul. Nad Stawem 5, 80-454 Gdańsk


Tematyka szkolenia: „ Zamknięcie bilansu 2017 r.”

Prelegent: Łukasz Motała - Wiceprezes Zarządu 4AUDYT Sp. z o.o., podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, ekonomista, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalista z zakresu rachunkowości, w tym w zakresie przekształceń oraz połączeń spółek prawa handlowego. Wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, były pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Plan szkolenia: 
•09:00 -  10:00 - rejestracja uczestników szkolenia
•10:00 – 16:00 - szkolenie
•12:30 – 13:00 – lunch


Opłata za szkolenie od osoby: 
•180,00 zł brutto - dla doradcy podatkowego nieposiadającego zaległości w opłacaniu składek członkowskich i jego pracownika;
•300,00 zł brutto - dla doradcy podatkowego posiadającego zaległości w opłacaniu składek członkowskich i jego pracownika.Termin przyjmowania zgłoszeń i wpłat upływa w dniu 10 stycznia 2018 roku.Doradcy podatkowemu biorącemu udział w szkoleniu przysługuje 6 punktów.


Zgłoszenia na szkolenie wyłącznie przez panel mDoradca 


Wpłaty prosimy dokonywać przelewem na konto Pomorskiego Oddziału:
mBank 86 1140 1124 0000 4004 3000 1020

Na przelewie prosimy podać imię, nazwisko uczestnika i nr wpisu.


Stanisław Kutniewski
Członek Zarządu
Pomorskiego Oddziału KIDP

Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Szymanowskiego 2 lok. 5.09
80-280 Gdańsk

tel. (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
fax. (58) 321 72 80

x
x