Szczegóły szkolenia / imprezy

Szkolenie PO KIDP 03 sierpnia 2018 r. " Pracownicy zagraniczni w Polsce oraz polscy pracownicy delegowani za granicę - obowiązki podatkowe polskiego pracodawcy w trakcie roku i w związku z rozliczeniem rocznym w zakresie PIT"
Kategoria: Zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie pracowników
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 6.0
Zgłoszenia: 91 / 91
Koszty:  150.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
300.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
300.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-08-03
Data zakończenia: 2018-08-03
Organizotor:  Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           
       
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Zarząd Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
serdecznie zaprasza Koleżanki i Kolegów 
na kolejne szkolenie


Termin: 03 sierpnia 2018 rok (piątek), godz. 10:00 – 16:00
Miejsce:  Hotel Faltom, ul. Grunwaldzka 7, 84-230 Rumia

Tematyka szkolenia: „Pracownicy zagraniczni w Polsce oraz polscy pracownicy delegowani za granicę - obowiązki podatkowe polskiego pracodawcy w trakcie roku i w związku z rozliczeniem rocznym w zakresie PIT”


Prelegent: - Anna Misiak, doradca podatkowy. Specjalizuje się w tematyce związanej z opodatkowaniem dochodów osobistych oraz ubezpieczeniach społecznych. Jej doświadczenie obejmuje doradztwo dla pracodawców oraz osób fizycznych w zakresie dochodów z pracy uzyskanych w Polsce i za granicą,  kapitałów pieniężnych, działalności gospodarczej, dochodów z nieruchomości, jak również  doradztwo związane z transferem i dziedziczeniem majątku osobistego. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła także Podyplomowe Studia Europejskie na SGH oraz Szkołę Prawa Hiszpańskiego na Uniwersytecie Warszawskim, we współpracy z Universidad de Castilla – La Mancha Cuenca. Komentator wydarzeń podatkowych m.in. na łamach dzienników ogólnopolskich  „Rzeczpospolita” i „Dziennik Gazeta Prawna”. Autorka licznych publikacji w prasie fachowej i specjalistycznej. Prowadzi szkolenia i warsztaty oraz jest wykładowcą na studiach podyplomowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych. 

Plan szkolenia: 
09:00 -  10:00 - rejestracja uczestników szkolenia
10:00 – 16:00 – szkolenie

Opłata za szkolenie od osoby: 
150,00 zł brutto - dla doradcy podatkowego nieposiadającego zaległości w opłacaniu składek członkowskich;
160,00 zł brutto - dla pracownika doradcy podatkowego nieposiadającego zaległości w opłacaniu składek członkowskich;
300,00 zł brutto - dla doradcy podatkowego posiadającego zaległości w opłacaniu składek członkowskich;
320,00 zł brutto – dla pracownika doradcy podatkowego posiadającego zaległości w opłacaniu składek członkowskich.

Termin przyjmowania zgłoszeń i wpłat upływa w dniu 30 lipca 2018 r.

Doradcy podatkowemu biorącemu udział w szkoleniu przysługuje 6 punktów zgodnie z rozdziałem VI a Zasad etyki doradców podatkowych. Warunkiem przyznania punktów jest uczestnictwo i podpisanie listy obecności.

Organizator może utrwalać i dokumentować przebieg spotkania, stąd wizerunek osób uczestniczących w spotkaniu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe.


Ponadto informujemy, że: 

w celu obniżenia kosztów szkolenia nie jest przewidziany dla uczestników szkolenia lunch

organizator ma prawo odwołać szkolenie w przypadku, gdy liczba uczestników szkolenia będzie mniejsza niż 20 osób

uczestnicy szkolenia otrzymają materiał szkoleniowy bezpłatnie w wersji elektronicznej. Istnieje także możliwość  zamówienia materiału szkoleniowego w formie papierowej za odpłatnością wynoszącą 40,00 zł brutto. W dniu zapisu na szkolenie należy wysłać pisemne zamówienie na adres e-mail biuro@kidp.pomorze.pl lub pomorski@kidp.pl . Materiał szkoleniowy zostanie przekazany po podpisaniu listy obecności, przed rozpoczęciem szkolenia


Zgłoszenia na szkolenie wyłącznie przez panel mDoradca 


Wpłaty prosimy dokonywać przelewem na konto Pomorskiego Oddziału:
mBank 86 1140 1124 0000 4004 3000 1020

Na przelewie prosimy podać imię, nazwisko uczestnika i nr wpisu.Z koleżeńskim pozdrowieniem
Lech Feder 
Przewodniczący Zarządu PO KIDP

Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Szymanowskiego 2 lok. 5.09
80-280 Gdańsk

tel. (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
fax. (58) 321 72 80

x
x