Szczegóły szkolenia / imprezy

Szkolenie PO KIDP 30 października 2018 r. "Doradca podatkowy, a przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy"
Kategoria: Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 6.0
Zgłoszenia: 79 / 80
Koszty:  150.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
300.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
300.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-10-30
Data zakończenia: 2018-10-30
Organizotor:  Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Zarząd Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
serdecznie zaprasza Koleżanki i Kolegów 
na kolejne szkolenie


Termin: 30 października 2018 rok (wtorek), godz. 10:00 – 16:00
Miejsce:  Hotel Faltom, ul. Grunwaldzka 7, 84-230 Rumia

Tematyka szkolenia: „Doradca podatkowy, a przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy.”

Prelegent: Bartosz Kubista - doradca podatkowy, adwokat, Przewodniczący Komisji do spraw opracowania Kodeksu Postępowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie danych osobowych. Pracownik naukowy i wykładowca w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.
       
Plan szkolenia: 
• 09:00 -  10:00 - rejestracja uczestników szkolenia
• 10:00 – 16:00 - szkolenie


Opłata za szkolenie od osoby: 
• 150,00 zł brutto - dla doradcy podatkowego nieposiadającego zaległości w opłacaniu składek członkowskich;
• 160,00 zł brutto - dla pracownika doradcy podatkowego nieposiadającego zaległości w opłacaniu składek członkowskich;
• 300,00 zł brutto - dla doradcy podatkowego posiadającego zaległości w opłacaniu składek członkowskich;
• 320,00 zł brutto – dla pracownika doradcy podatkowego posiadającego zaległości w opłacaniu składek członkowskich.


Termin przyjmowania zgłoszeń i wpłat upływa w dniu 22 października 2018 r.


Doradcy podatkowemu biorącemu udział w szkoleniu przysługuje 6 punktów - zgodnie z rozdziałem VI a Zasad etyki doradców podatkowych. Warunkiem przyznania punktów jest uczestnictwo i podpisanie listy obecności.
Organizator może utrwalać i dokumentować przebieg spotkania, stąd wizerunek osób uczestniczących w spotkaniu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe.

Ponadto informujemy, że:
• w celu obniżenia kosztów szkolenia nie jest przewidziany dla uczestników szkolenia lunch
• organizator ma prawo odwołać szkolenie w przypadku, gdy liczba uczestników szkolenia będzie mniejsza niż 20 osób
• uczestnicy szkolenia otrzymają materiał szkoleniowy bezpłatnie w wersji elektronicznej. Istnieje także możliwość zamówienia materiału szkoleniowego w formie papierowej za odpłatnością wynoszącą 40,00 zł brutto. W dniu zapisu na szkolenie należy wysłać pisemne zamówienie na adres e-mail biuro@kidp.pomorze.pl lub pomorski@kidp.pl Materiał szkoleniowy zostanie przekazany po podpisaniu listy obecności, przed rozpoczęciem szkolenia


Zgłoszenia na szkolenie wyłącznie przez panel mDoradca 


Wpłaty prosimy dokonywać przelewem na konto Pomorskiego Oddziału:
mBank 86 1140 1124 0000 4004 3000 1020

Na przelewie prosimy podać imię, nazwisko uczestnika i nr wpisu.


Z koleżeńskim pozdrowieniem
Lech Feder 
Przewodniczący Zarządu PO KIDP

Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Szymanowskiego 2 lok. 5.09
80-280 Gdańsk

tel. (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
fax. (58) 321 72 80

x
x