Szczegóły szkolenia / imprezy

BRAK WOLNYCH MIEJSC Szkolenie PO KIDP 15 stycznia 2019 r. "Zmiany w podatku VAT."
Kategoria: Zmiany w podatku VAT
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 6.0
Zgłoszenia: 154 / 150
Koszty:  150.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
300.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
300.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-01-15
Data zakończenia: 2019-01-15
Organizotor:  Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           
BRAK WOLNYCH MIEJSC

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE


Zarząd Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych 
serdecznie zaprasza Koleżanki i Kolegów
 na pierwsze szkolenie w 2019 r.


Termin: 15 stycznia 2019 rok (wtorek), godz. 10:00 – 16:00
Miejsce:  Hotel Faltom, ul. Grunwaldzka 7, 84-230 Rumia


Tematyka szkolenia: „Zmiany w podatku VAT.”

Prelegent: – Tomasz Michalik doradca podatkowy. Od 2004 r. ekspert sejmowej Komisji ds. Finansów Publicznych w pracach nad projektem ustawy o VAT i jej kolejnych nowelizacji. Autor licznych publikacji w fachowych wydawnictwach krajowych i zagranicznych, w tym komentarza do ustawy o VAT, który doczekał się już 10 wydań.
       
Plan szkolenia: 

09:00  10:00  rejestracja uczestników szkolenia
10:00 – 16:00  szkolenie


Opłata za szkolenie od osoby: 

150,00 zł brutto  dla doradcy podatkowego nieposiadającego zaległości w opłacaniu składek członkowskich;
160,00 zł brutto  dla pracownika doradcy podatkowego nieposiadającego zaległości w opłacaniu składek członkowskich;
300,00 zł brutto  dla doradcy podatkowego posiadającego zaległości w opłacaniu składek członkowskich;
320,00 zł brutto – dla pracownika doradcy podatkowego posiadającego zaległości w opłacaniu składek członkowskich.Termin przyjmowania zgłoszeń i wpłat upływa w dniu 07 stycznia 2019 r.

Doradcy podatkowemu biorącemu udział w szkoleniu przysługuje 6 punktów - zgodnie z rozdziałem VI a Zasad etyki doradców podatkowych. Warunkiem przyznania punktów jest uczestnictwo i podpisanie listy obecności.
Organizator może utrwalać i dokumentować przebieg spotkania, stąd wizerunek osób uczestniczących w spotkaniu może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
Akceptacja warunków uczestnictwa stanowi wyrażenie zgody na powyższe.

Informujemy, że:
• organizator ma prawo odwołać szkolenie w przypadku, gdy liczba uczestników szkolenia będzie mniejsza niż 20 osób,
• uczestnicy szkolenia otrzymają materiał szkoleniowy bezpłatnie w wersji elektronicznej. Istnieje także możliwość zamówienia materiału szkoleniowego w formie papierowej za odpłatnością wynoszącą 40,00 zł brutto. W dniu zapisu na szkolenie należy wysłać pisemne zamówienie na adres e-mail biuro@kidp.pomorze.pl lub pomorski@kidp.pl Materiał szkoleniowy zostanie przekazany po podpisaniu listy obecności, przed rozpoczęciem szkolenia.

Zgłoszenia na szkolenie wyłącznie przez panel mDoradca 


Wpłaty prosimy dokonywać przelewem na konto Pomorskiego Oddziału:

mBank 86 1140 1124 0000 4004 3000 1020

Na przelewie prosimy podać imię, nazwisko uczestnika i nr wpisu.


Z koleżeńskim pozdrowieniem
Lech Feder 
Przewodniczący Zarządu PO KIDP

Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Szymanowskiego 2 lok. 5.09
80-280 Gdańsk

tel. (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
fax. (58) 321 72 80

x
x