Widomości z serwisu www.pomorski.kidp.pl Widomości z serwisu www.pomorski.kidp.pl http://www.pomorski.kidp.pl/ Thu, 21 Sep 2017 05:07:46 +0200 120 Walne Zgromadzenie Pomorskiego Oddziału KIDP  Zarząd Pomorskiego Oddziału KIDP informuje, że na dzień 08 listopada 2017 r. zostało zwołaneWalne Zgromadzenie Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców PodatkowychMiejsce: http://www.pomorski.kidp.pl/aktualnosciall.php/0/4945 2017-09-20 Nowy projekt do konsultacji Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (UA33)https://krdp.pl/akt http://www.pomorski.kidp.pl/aktualnosciall.php/0/4969 2017-09-20 Nowy projekt do konsultacji Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został projekt ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (UA32)”https://krdp.pl/akty.php/akt/888Termin na ko http://www.pomorski.kidp.pl/aktualnosciall.php/0/4968 2017-09-20 Nowy projekt do konsultacji Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarachhttps://krdp.pl/akty. http://www.pomorski.kidp.pl/aktualnosciall.php/0/4967 2017-09-20 Nowy projekt do konsultacji Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw.https://krdp.pl/akty.p http://www.pomorski.kidp.pl/aktualnosciall.php/0/4921 2017-09-05 Nowy projekt do konsultacji Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został projekt ustawy o zasadach badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w podmiotach sektora http://www.pomorski.kidp.pl/aktualnosciall.php/0/4917 2017-08-30 Nowy projekt do konsultacji Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla http://www.pomorski.kidp.pl/aktualnosciall.php/0/4914 2017-08-28 Nowy projekt do konsultacji Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został projekt rozporządzenia w sprawie danych zamieszczanych we wnioskach, deklaracjach i powiadomieniach oraz załącz http://www.pomorski.kidp.pl/aktualnosciall.php/0/4913 2017-08-25 Nowy projekt do konsultacji Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został Projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którz http://www.pomorski.kidp.pl/aktualnosciall.php/0/4912 2017-08-23 Nowy projekt do konsultacji Uprzejmie informujemy, że na platformie do opiniowania aktów prawnych umieszczony został Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przedstawiciel wnioskodawców: http://www.pomorski.kidp.pl/aktualnosciall.php/0/4911 2017-08-23