Zarząd Oddziału

Zarząd Pomorskiego Oddziału KIDP V Kadencji

Lech Feder  - Przewodniczący Zarządu
Wiesław Szymański - Zastępca Przewodniczącego
Urszula Cyszka  - Sekretarz 
Alicja Błaszczyk  - Skarbnik 

Członkowie Zarządu:
Justyna Mielewska
Adam  Borawski 
Jarosław ŻuchowskiZarząd Pomorskiego Oddziału KIDP IV Kadencji

Ewa Jakubczyk - Przewodnicząca Zarządu
Roman Mamczarek - Zastępca Przewodniczącej
Magdalena Jutrzenka-Trzebiatowska  - Sekretarz
Hanna Pinker  - Skarbnik

Członkowie Zarządu:
Agnieszka Krzemińska 
Bożena Szczepaniak 
Stanisław Kutniewski Zarząd Pomorskiego Oddziału KIDP III Kadencji

Ewa Jakubczyk  - Przewodnicząca Zarządu
Roman Mamczarek  - Zastępca Przewodniczącej
Magdalena Jutrzenka-Trzebiatowska  - Sekretarz
Hanna Pinker  - Skarbnik

Członkowie Zarządu:
Agnieszka Krzemińska 
Stanisław Kutniewski 
Waldemar Skierś 


Zarząd Pomorskiego Oddziału KIDP II Kadencji

Lech Feder - Przewodniczący Zarządu
Paweł Stramski  - Zastępca Przewodniczącego
Urszula Cyszka  - Sekretarz
Jarosław Żuchowski  - Skarbnik do 26.6.2008 r
Piotr Przybylski  - Skarbnik od 27.6.2008 r

Członkowie Zarządu:
Alicja Czyszek 
Kamil Jesionowski 


Zarząd Pomorskiego Oddziału KIDP I Kadencji

Krzysztof Kunowski  - Przewodniczący Zarządu do dnia  4.05.2003 r
Lech Feder  -Przewodniczący  Zarządu od dnia 5.05.2003 r.
  
Lech Feder- Zastępca Przewodniczącego  Zarządu do dnia  4.05.2003 r.
Paweł Stramski  - Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Andrzej Kozłowski  -Zastępca Przewodniczącego Zarządu od  dnia 5.05.2003 r.
Wiesław Chojnacki  -Sekretarz Zarządu
Alicja Czyszek - Skarbnik Zarządu

Członkowie Zarządu:
+ dr hab. Zbigniew  Godecki 
Krzysztof Matłosz 
Andrzej Kozłowski - Członek Zarządu do 4.05.2003 r.
Jerzy Porożyński 
Waldemar Skierś 
Jarosław Żuchowski 

Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Szymanowskiego 2 lok. 5.09
80-280 Gdańsk

tel. (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
fax. (58) 321 72 80

x
x