x

O nas

Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych jest jednym z 16 Oddziałów Regionalnych Izby. Oddział zrzesza ok. 500 doradców podatkowych z województwa pomorskiego.

Pierwsze Walne Zgromadzenie Wyborcze Pomorskiego Oddziału odbyło się w dniu 14 kwietnia 2002 r. Celem Zgromadzenia był wybór władz regionalnych, i tak: do Zarządu wybranych zostało 11 osób, do Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego 8 osób. Drugie Walne Zgromadzenie Wyborcze Pomorskiego Oddziału odbyło się w dniu 12 kwietnia 2006 r. i zostało wybranych do Zarządu 7 osób, do Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego 7 osób.

Statutowymi zadaniami Izby są: piecza nad właściwym wykonywaniem zawodu przez jej członków, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz reprezentowanie i integracja środowiska doradców podatkowych. Doradcy podatkowi świadczą usługi na rzecz podmiotów, które zobowiązane są do rozliczania podatków. Prowadzą księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych, obsługują postępowania przed organami podatkowymi i sądownictwem administracyjnym, opracowują opinie i ekspertyzy. Relacje doradców z klientami oparte są na przejrzystych zasadach, a istotą tego zawodu jest kierowanie się dobrem klienta.

Rota ślubowania doradcy podatkowego:
,,Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywał swój zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.’’ 

Niniejszy serwis internetowy Pomorskiego Oddziału KIDP utworzony został decyzją Zarządu i utrzymywany jest ze środków regionalnych.

Kontakt

tel.: (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Szymanowskiego 2 lok. 5.09
80-280 Gdańsk

tel. (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
fax. (58) 321 72 80

x
x