x

Harmonogram szkoleń Pomorskiego Oddziału KIDP na 2015 rok

Harmonogram szkoleń Pomorskiego Oddziału KIDP na 2015 rok

1. 08 stycznia 2015 r. szkolenie w Redzie na temat: ,,Zmiany w podatkach dochodowych na 2015 rok”, prelegent: Paweł Małecki, 6 punktów kwalifikacyjnych.

2. 28 stycznia 2015 r. szkolenie w Redzie, na temat: ,,Zamknięcie roku bilansowego w ujęciu rachunkowym i podatkowym”, prelegent: Michał Kołosowski, 6 punktów kwalifikacyjnych.

3. 13-15 lutego 2015 r. szkolenie w Borkowie na temat:
"Przedawnienie zobowiązań podatkowych" prelegent Dariusz Jankowiak,
"Zobowiązania podatkowe" prelegent Marek Kwietko-Bębnowski,
13 punktów kwalifikacyjnych.

4. 02 marca 2015 r. – szkolenie w Redzie na temat: „ Budowa długotrwałych relacji Doradca Podatkowy – Klient”, prelegent Cezary Fryszkiewicz, 9 punktów kwalifikacyjnych.

5. 10 kwietnia 2015 r. - szkolenie w Rumi na temat: "Zmiany w podatku VAT", prelegent Adam Bartosiewicz, 6 punktów kwalifikacyjnych.

6. 27 kwietnia 2015 r. - szkolenie w Izbie Skarbowej w Gdańsku na tematy:
1. "Nowa koncepcja weryfikacji prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych."
2. "Kontrola podatkowa."
3. "Opodatkowanie dochodów zagranicznych."
prelegenci: Przedstawiciele Izby Skarbowej w Gdańsku, 3 punkty kwalifikacyjne.

7. 17 czerwca 2015 r. - szkolenie w Rumi na temat: "Prawne i praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w doradztwie podatkowym po nowelizacji ustawy wraz z wzorami wymaganej prawem dokumentacją", prelegent Rafał Andrzejewski, 6 punktów kwalifikacyjnych.

8. 03 i 07 lipca 2015 r. - szkolenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku na temat: "Płatnik 10.01.001 z usługą IPP", prelegent Przedstawiciel Oddziału ZUS w Gdańsku, 3 punkty kwalifikacyjne.

9. 05 sierpnia 2015 r. - szkolenie w Rumi na temat: "VAT po nowelizacji od 1 lipca 2015 r. Opodatkowanie VAT sprzedaży (przekazania) samochodów - różne przypadki", prelegent Adam Bartosiewicz, 6 punktów kwalifikacyjnych.

10. 09 września 2015 r. - szkolenie w Redzie na temat: "Specjalista ds. rozliczeń PFRON", prelegent Łukasz Leszczyński, 7,5 punktów kwalifikacyjnych.

11. 13 października 2015 r. - szkolenie w Redzie na temat: "Rola doradcy jako profesjonalisty w postępowaniach", prelegent Wojciech Gandurski, 6 punktów kwalifikacyjnych.

12. 27-29 października 2015 r. - szkolenie w Jastrzębiej Górze na tematy:
1. Optymalizacja podatkowa pozawspólnotowych europejskich systemów prawnych, prelegent: Filip Przybylski-Lewandowski, 6 punktów kwalifikacyjnych.
2. Zmiany w Ordynacji podatkowej w 2015 roku, prelegent: Marek Kwietko-Bębnowski., 6 punktów kwalifikacyjnych.

13. 09 listopada 2015 r. - szkolenie w Redzie na temat: "Ceny transferowe", prelegent Wojciech Gandurski.

14. 04-06 grudnia 2015 r. - szkolenie połączone z uroczystą kolacją wigilijną w Elblągu z zakresu zmian w podatkach w latach 2015-2016.


Kontakt

tel.: (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Szymanowskiego 2 lok. 5.09
80-280 Gdańsk

tel. (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
fax. (58) 321 72 80

x
x