x

Współpraca

Współpraca z Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Uprzejmie informujemy, że Pomorski Oddział KIDP od połowy 2014 r. podjął współpracę z Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w zakresie świadczenia następujących usług:

- udzielanie informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą dotyczących m.in. wyboru formy opodatkowania, obowiązku rejestracji VAT oraz podatku akcyzowego, obowiązku ewidencjonowania przychodów w kasie rejestrującej, obszarów ryzyka w prowadzonej działalności gospodarczej.

Rozmowa z przedsiębiorcami jest również okazją do przekazania informacji na temat korzyści przedsiębiorców ze współpracy z doradcami podatkowymi. W czasie rozmowy przedsiębiorcy otrzymują ulotki promujące zawód doradcy podatkowego.

Miejsce: Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości


Termin
:13 luty 2018 r.

Czas
: 12:00 – 14:00


Termin
: 27 luty 2018 r.

Czas
:
12:00 – 14:00


Zakres konsultacji:

- udzielanie informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą w zakresie: wyboru formy opodatkowania, wyłączenia z form opodatkowania, obowiązku rejestracji do podatku VAT, obowiązku zgłoszenia do podatku akcyzowego, obowiązku zgłoszenia kasy rejestrującej itp.
- informacje na temat korzyści przedsiębiorców ze współpracy z doradcami podatkowymi

akcja

Kontakt

tel.: (058) 321 72 80, (058) 321 72 81
Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Szymanowskiego 2 lok.5.09
80-280 Gdańsk

tel. (058) 321 72 80, (058) 321 72 81
fax. (058) 321 72 80

x
x