x

Harmonogram szkoleń Pomorskiego Oddziału KIDP na 2016 rok

Harmonogram szkoleń Pomorskiego Oddziału KIDP
na 2016 rok


 • 07 stycznia 2016 r. szkolenie w Rumi na temat: „Podatki 2016”, prelegent: Piotr Passowicz;

 • 28 stycznia 2016 r. szkolenie w Redzie na temat: „Zmiany w ustawie o rachunkowości. Zamknięcie bilansu 2015”, prelegent: Łukasz Motała;

 • 03 lutego 2016 r. szkolenie w Gdańsku na temat: „Udzielanie ulg i umorzeń dla przedsiębiorców”, prelegent: Przedstawiciel Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku;

 • 05-07 lutego 2016 r. szkolenie w Kromerowie na temat: „Prawo pracy. Zmiany w prawie pracy”, prelegent: Rafał Andrzejewski;

 • 27 lutego 2016 r. warsztaty w Redzie na temat: „Czynności sprawdzające, kontrola podatkowa i skarbowa”, prelegent: Sebastian Ząbczyk;

 • 11 marca 2016 r. warsztaty w Redzie na temat: „Ceny transferowe”, prelegent: Wojciech Gandurski;

 • 19 marca 2016 r. warsztaty w Redzie na temat: „Postępowanie podatkowe (I i II instancja)”, prelegent: Sebastian Ząbczyk;

 • 23 kwietnia 2016 r. warsztaty w Redzie na temat: „Postępowanie egzekucyjne i interpretacyjne”, prelegent: Krzysztof Matysiewicz;

 • 26 kwietnia 2016 r. szkolenie w Rumi na temat: „Pełnomocnictwa procesowe po zmianie przepisów od 1 stycznia i 1 lipca 2016 r. Obsługa portalu podatkowego i ePUAP – warsztaty praktyczne”, prelegent: Marek Kwietko Bębnowski;

 • 28 maja 2016 r. warsztaty w Redzie na temat: „Postępowanie sądowo – administracyjne”, prelegent: Marcin Pacyna;

 • 31 maja 2016 r. szkolenie w Rumi na temat: „VAT w obrocie nieruchomościami”, prelegent: Adam Bartosiewicz;

 • 27 czerwca 2016 r. szkolenie w Rumi na temat: „Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych”, prelegent: Tomasz Piekielnik;

 • 22 września 2016 r. szkolenie w Gdańsku na temat: „Zmiany w VAT w 2016 r.”,  prelegent: Adam Bartosiewicz;

 • 05-09 października 2016 r. szkolenie w Krakowie na temat: „Zmiany podatkowe 2016 – zastosowanie w praktyce", prelegent: Sebastian Ząbczyk;

 • 15 października 2016 r. warsztaty w Redzie na temat „Czynności sprawdzające, kontrola podatkowa i skarbowa”, prelegent: Sebastian Ząbczyk;

 • 18 października 2016 r. szkolenie w Redzie na temat: „Nadużycie prawa w podatku VAT oraz klauzula obejścia prawa podatkowego”, prelegent Marcin Pacyna;

 • 26 października 2016 r. szkolenie w Rumi na temat: „Zmiany w Ordynacji podatkowej od 1.01.2017 r. Korespondencja drogą elektroniczną z organami podatkowymi po 1 lipca 2016 r. – teoria i praktyka” , prelegent Marek Kwietko-Bębnowski;

 • 04 listopada 2016 r. szkolenie w Rumi na temat: „Kontrowersje w zakresie odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe doradcy podatkowego w kontekście  zmian w przesyłaniu danych podatkowych do urzędów skarbowych (JPK)” , prelegent Tomasz Gzela;

 • 16 listopada 2016 r. warsztaty w Redzie na temat: „Postępowanie podatkowe ( I i II instancja)”, prelegent: Sebastian Ząbczyk;

 • 02-04 grudnia 2016 r. szkolenie w Gdańsku:
  - 02 grudnia 2016 r. na temat: „Podatek od towarów i usług”; prelegent prof. dr hab. Witold Modzelewski,
  - 03 grudnia 2016 r. na temat: „Podatek dochodowy w działalności gospodarczej, Ordynacji podatkowej oraz z mian w KKS”, prelegent Jacek Pyssa,
  - 04 grudnia 2016 r. na temat: „Rola firmy jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych”, prelegent Jerzy Bielawny;

 • 13 grudnia 2016 r. warsztaty w Redzie na temat: „Postępowanie egzekucyjne i interpretacyjne”, prelegent J. Kleina-Galińska.

Kontakt

tel.: (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Szymanowskiego 2 lok. 5.09
80-280 Gdańsk

tel. (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
fax. (58) 321 72 80

x
x