Start Biznes

Zarząd Pomorskiego Oddziału KIDP podjął decyzję o przystąpieniu do akcji START BIZNES, zainicjowanej przez Wielkopolski Oddział KIDP, polegającej na świadczeniu usług doradztwa podatkowego przez doradców podatkowych oraz spółki doradztwa podatkowego z Pomorskiego Oddziału KIDP dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Celem akcji jest wspieranie przedsiębiorców przez doradców podatkowych. Usługa doradztwa podatkowego, świadczona w ramach programu START BIZNES będzie obejmować jednorazową, bezpłatną  poradę podatkową, dotyczącą optymalizacji przy wyborze formy opodatkowania przez osobę rozpoczynającą działalność gospodarczą.

Oto podstawowe informacje dotyczące akcji START BIZNES:

1. W celu rozpropagowania akcji START BIZNES została stworzona strona internetowa www.startbiznesdp.pl, która m.in. poprzez kampanię Google AdWords i ukazanie się na specjalnych portalach internetowych dla start-upów, ma trafić do szerszego grona odbiorców.
2. Szczegóły dotyczące akcji START BIZNES zawiera Regulamin dostępny na stronie internetowej www.startbiznesdp.pl
3. Każdy doradca podatkowy, który zgłosi chęć udziału w akcji START BIZNES, zostanie wpisany na listę doradców, dostępną na stronie www.startbiznesdp.pl oraz otrzyma logo START BIZNES z odpowiednim kodem. Doradca będzie mógł umieścić logo START BIZNES na swojej stronie internetowej oraz poinformować na niej, że bierze udział w akcji. Dzięki temu, ze strony internetowej doradcy podatkowego będzie istniała możliwość bezpośredniego przekierowania na stronę START BIZNES, i odwrotnie - na liście doradców biorących udział w akcji, każdy doradca będzie mógł zamieścić adres swojej strony internetowej, po kliknięciu którego otworzy się strona doradcy.
4. Doradcy podatkowi, którzy nie posiadają własnej strony internetowej mogą również przystąpić do akcji START BIZNES. W tym celu powinni dokonać rejestracji drogą mailową na adres pomorski@kidp.pl po czym zostaną wpisani na listę tworzoną na stronie www.startbiznesdp.pl


W celu uniknięcia potencjalnych wątpliwości dotyczących akceptacji regulaminu akcji START BIZNES przez Klientów, Zarząd Pomorskiego KIDP proponuje włączenie do zawieranych z klientami umów następujących postanowień:
Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem akcji START BIZNES dostępnym na stronie internetowej www.startbiznesdp.pl, zwanym dalej Regulaminem.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w akcji START BIZNES prosimy o przesyłanie swoich danych według wzoru podanego na liście doradców na stronie www.startbiznesdp.pl (nazwa kancelarii, adres, telefon, e-mail, www) drogą mailową na adres pomorski@kidp.pl.

Razem wzmacniajmy wizerunek doradcy podatkowego w Regionie Pomorskim.

Kontakt

tel.: (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Szymanowskiego 2 lok. 5.09
80-280 Gdańsk

tel. (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
fax. (58) 321 72 80

x
x