Komisja ds. Promocji Zawodu Pomorskiego Oddziału KIDP

Łukasz Karczyński - Przewodniczący Komisji

Członkowie Komisji:
Karolina Rychter
Jarosław Żuchowski

Komisja ds. Promocji Zawodu Pomorskiego Oddziału KIDP została powołana na podstawie uchwały nr 29/2018 Zarządu PO KIDP z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Celem działania Komisji jest wzmocnienie wizerunku zarówno Pomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych jak i jej członków – doradców podatkowych, poprzez:
• Pokazanie samorządu jako korporacji dbającej o wysoki poziom etyczny i profesjonalny doradców podatkowych;
• Pokazanie doradców podatkowych jako profesjonalistów pomagających klientom w rozwiązywaniu ich problemów;
• Powiadamianie mediów o wydarzeniach izbowych tj. konferencje naukowe, akcje edukacyjne i społeczne; 
• Przygotowywanie materiałów informacyjnych, komunikatów dla mediów, wywiadów, konferencji prasowych;
• Informowanie o patronatach medialnych i honorowych, którymi obejmowane będą wydarzenia izbowe;
• Przygotowywanie komentarzy dla mediów dotyczących tematów najbardziej interesujących opinię publiczną i dziennikarzy;
• Zorganizowanie spotkania z redaktorami naczelnymi regionalnych mediów celem przygotowania przyszłej współpracy.

Kontakt

tel.: (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Szymanowskiego 2 lok. 5.09
80-280 Gdańsk

tel. (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
fax. (58) 321 72 80

x
x