Komisja Ofert Pomorskiego Oddziału KIDP

Wiesław Szymański - Przewodniczący Komisji

Członkowie Komisji:
Alicja Błaszczyk
Urszula Cyszka
Justyna Mielewska


Komisja Ofert Pomorskiego Oddziału  KIDP  została powołana uchwałą nr 30/2018 Zarządu PO KIDP z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Komisja działa na podstawie regulaminu wprowadzonego uchwałą nr 314/2018 KRDP z dnia 19.06.2018 r.

Kontakt

tel.: (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Szymanowskiego 2 lok. 5.09
80-280 Gdańsk

tel. (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
fax. (58) 321 72 80

x
x