Klub Dyskusyjny Doradców Podatkowych przy PO KIDP


Klub Dyskusyjny przy Pomorskim Oddziale KIDP  został powołany uchwałą nr 31/2018  Zarządu PO KIDP z dnia 12 kwietnia 2018 r. 


CELE KLUBU

1.Prowadzenie działalności o charakterze szkoleniowym.
2.Organizacja spotkań dyskusyjnych z zakresu prawa podatkowego oraz w celu omawiania bieżących problemów zawodowych.

ORGANIZACJA PRACY KLUBU

1.Do realizacji zadań Klubu Zarząd PO KIDP powołuje Radę Programową Klubu.
2.Pracami Rady Programowej Klubu kieruje jej Przewodniczący wybrany przez Zarząd PO KIDP.
3.Członkiem i organizatorem merytorycznym pracy Klubu może być każdy doradca podatkowy z regionu pomorskiego.
4.Spotkania Klubu odbywają się w zależności od potrzeb z inicjatywy doradców podatkowych.
5.Propozycję spotkania wraz z tematyką składać może każdy doradca podatkowy.
6.Wnioskodawca spotkania dyskusyjnego pełni w trakcie spotkania funkcję moderatora.
7.Spotkania odbywają się w siedzibie Zarządu PO KIDP w Gdańsku. 
8.Przygotowaniem spotkania od strony organizacyjnej zajmują się pracownicy Biura PO KIDP poinformowani o terminie spotkania z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni.
9.Pracownicy Biura PO KIDP na wniosek doradcy-inicjatora spotkania umieszczą na stronie internetowej Oddziału, komunikat o spotkaniu.
10.Wnioskodawca z własnej inicjatywy może zaprosić poszczególnych doradców podatkowych do udziału w spotkaniu.
11.Z tytułu udziału w spotkaniu doradca podatkowy otrzyma 1,5  pkt. za każdą godzinę uczestnictwa w spotkaniu, zgodnie z zasadami Etyki Doradców Podatkowych. Punkty zostaną przyznane na  podstawie listy obecności.  
12. Spotkania w ramach Klubu są nieodpłatne.

Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Szymanowskiego 2 lok. 5.09
80-280 Gdańsk

tel. (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
fax. (58) 321 72 80

x
x