Klub Integracyjny Doradców Podatkowych przy Pomorskim Oddziele KIDP został powołany uchwałą nr 32/2018 Zarządu PO KIDP z dnia 12 kwietnia 2018 r.CELE KLUBU

1.Integracja środowiska doradców podatkowych z Pomorskiego Oddziału KIDP oraz z pozostałych Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
2.Integracja doradców podatkowych z innymi samorządami zawodowymi.

FORMA DZIAŁALNOŚCI

1.Do realizacji zadań Klubu Zarząd PO KIDP powołuje Radę Programową Klubu.
2.Pracami Rady Programowej Klubu kieruje jej Przewodniczący wybrany przez Zarząd PO KIDP.
3.Spotkania członków Klubu odbywają się w zależności od potrzeb i zwoływane są z inicjatywy Przewodniczącego Rady lub na wniosek każdego członka Rady Programowej Klubu. 

ZADANIA KLUBU

1.Organizacja wyjazdów turystycznych w kraju i zagranicą.
2.Organizacja  imprez integracyjnych /pikników, rajdów, ognisk itp./.
3.Organizacja udziału w imprezach kulturalnych  /teatr, filharmonia, festiwale/.
4.Organizacja innych form wspólnego spędzenia czasu.   


Pliki do pobrania