Uchwała w sprawie Regulaminu postępowania rozjemczego

uchwała nr 11/2011 zmienia załącznik do uchwały nr 134/2010
uchwała nr 213/2011 zmienia załącznik do uchwały nr 134/2010
 
 
Uchwała nr 134/2010
Krajowej Rady Doradców Podatkowych
z dnia 8 czerwca 2010 r.

w sprawie Regulaminu postępowania rozjemczego

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13) w zw. z § 44 pkt 6 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych[1] Krajowa Rada Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:


§ 1.

Mając na celu upowszechnienie oraz ujednolicenie działań Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie prowadzenia działalności rozjemczej, Krajowa Rada Doradców Podatkowych ustala „Regulamin postępowania rozjemczego”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1]stanowiącego załącznik do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, zmieniony uchwałami nr 12-55/2007 i nr 57-60/2007 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 3 i 4 marca 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwałami nr 18/2007 i 19/2007 II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 3 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz uchwałami 28/2010-44/2010 oraz 58/2010 i 91/2010 III Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 16-17 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Kontakt

tel.: (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Szymanowskiego 2 lok. 5.09
80-280 Gdańsk

tel. (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
fax. (58) 321 72 80

x
x