Instrukcja ewidencjonowania punktów z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez doradców podatkowych

Niniejsze stanowisko zostało zmienione stanowiskiem z dnia 5 listopada 2013 r.


Stanowisko
Krajowej Rady Doradców Podatkowych
z dnia 7 lutego 2012 r.

w sprawie przyjęcia Instrukcji ewidencjonowania punktów z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez doradców podatkowych  


Krajowa Rada Doradców Podatkowych, działając na wniosek Zespołu ds. Etyki Doradców Podatkowych KRDP, wprowadza Instrukcję ewidencjonowania punktów z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez doradców podatkowych, stanowiącą załącznik do niniejszego stanowiska.

Kontakt

tel.: (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Szymanowskiego 2 lok. 5.09
80-280 Gdańsk

tel. (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
fax. (58) 321 72 80

x
x