Uchwała w sprawie programu działań Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2018-2021

Uchwała nr 35/2018
V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych
z dnia 13 stycznia 2018 r.

w sprawie programu działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych 
na lata 2018-2021


Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.), V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:

§ 1

V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych przyjmuje program działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych na V kadencję Krajowej Rady Doradców Podatkowych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kontakt

tel.: (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Szymanowskiego 2 lok. 5.09
80-280 Gdańsk

tel. (58) 321 72 81, (58) 321 72 80
fax. (58) 321 72 80

x
x